Hem /
Säkerhetsstyrningssystem infrastrukturförvaltare

Säkerhetsstyrningssystem infrastrukturförvaltare

För att få ha en järnvägsinfrastruktur öppen för trafik måste infrastrukturförvaltare ha ett säkerhetstillstånd hos Transportstyrelsen.

Kundens behov

I Arendals industriområde finns ett järnvägsnät där flera aktörer äger järnvägsanläggning. För att det ska bli mer tids- och kostnadseffektivt har AB Platzer Arendal 764:720 utsetts till förvaltare av järnvägsnätet i Arendal (Göteborg) där flera aktörer är aktiva och nyttjar järnvägsnätet för att transportera gods. Då de har en komplex infrastrukturanläggning med flera ägare samt nyttjare var de i behov av hjälp för att få ihop helheten.

Uppdraget och MyVi:s bidrag

Det är en komplex verksamhet där arrendeavtal och säkerhetsstyrningssystem behöver finnas på plats för att i nästa skede kunna ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen för att få bedriva verksamhet på järnvägsnätet.

MyVi fick i uppdrag av AB Platzer Arendal 764:720 att ta fram arrendeavtal med de andra ägarna, ta fram ett säkerhetsstyrningssystem i samråd med infrastrukturansvarig samt att genomföra tillståndsansökan hos Transportstyrelsen.

Dela