Hem /
Redigering av vägnät och utveckling av leveransmöjligheter

Redigering av vägnät och utveckling av leveransmöjligheter

Kundens behov

Kunden har ett stort behov av ett aktualiserat vägnät i NVDB eftersom man därifrån hämtar uppgifter till sin egen lokala vägdatabas. Inför de stundande projekten som ingår i det Västsvenska Paketet, som är av omfattande karaktär både för järnväg och väg, är det av största vikt att man har ett digitalt vägnät som är så aktuellt som möjligt, eftersom det kommer att ställas höga krav på det digitala vägnätet med tanke på alla tillfälliga och provisoriska lösningar som tillkommer under så pass stora projekt. Man letar även efter nyare och mer effektiva sätt att leverera vägdata till NVDB för att snabbare få in förändringar på vägnätet i Trafikverkets databas.

Uppdraget och MyVis bidrag

Uppdraget hos Trafikkontoret på Göteborgs Stad är tvådelat. För det första har man under 2017 bedrivit ett projekt där man söker effektivare och snabbare sätt att leverera till NVDB. För det andra vill man samtidigt göra en större punktinsats som innefattar en nästintill fullständig genomgång av stadens vägnät och dess företeelser, som har varit eftersatt ett bra tag. Detta projekt löper vidare under 2018 tills hela staden har gåtts igenom och man har hittat ett tillfredsställande sätt att leverera till NVDB i framtiden, både för Göteborgs Stad och för Trafikverket. MyVi hjälper kunden med båda dessa delar. Våra konsulter har stor expertis gällande digitalt vägnät och stor kunskap om NVDB. Därför kan vi erbjuda kunden snabb hjälp med uppdatering och ajourhållning av vägnätet och dessutom, genom programtester och utvärderingar av programvaror och leveranssätt, se till att kunden får det mest tillfredsställande för alla inblandade.

Dela