Vi har plattformen du behöver

Kontakta oss

Vår kompetens och vår ständiga kompetensutveckling är nyckeln till att kunna möta våra kunders framtida behov. Vi har spetskompetens inom infrastruktur med koppling mot väg och järnväg men även inom projektledning och expertstöd. Är du intresserad av att få mer information om vad vi gör och hur vi kan hjälpa dig, tveka inte att kontakta oss!

Medarbetare

Våra kontor

Här finns vi

MyVi har i dagsläget medarbetare i Luleå, Borlänge, Västerås, Arvika, Karlstad, Jönköping, Göteborg, Stockholm, Eskilstuna, Kristianstad och Helsingborg. Vi har vårt huvudkontor i Borlänge och mindre kontor på flertalet orter. Vårt systerbolag Viati (grönt på kartan) finns även på många orter.

Anmälan av misstänkta oegentligheter (visselblåsning)

Om du anser att någon av oss på MyVi har agerat olämpligt eller om det finns missförhållanden inom vår verksamhet uppskattar vi om du rapporterar det till oss. Vi har samma rapporteringsväg och hantering vara sig du är kund eller arbetar hos oss.  

Alla inom MyVi värnar ett sunt affärsklimat. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer och affärsmetoder och anpassa dessa till gällande lagkrav. Att upprätthålla våra kunders och medarbetares förtroende är en självklar del av vår företagskultur.

Anmälan

Om du uppmärksammar misstanke om oegentligheter i relation till vår verksamhet, är vi mycket tacksamma om du vill rapportera detta till oss via länk till webbformulär. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden/anmälningar ska lämnas i god tro. 

Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar.

Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet. Alla meddelanden hanteras av utsedd säkerhetsansvarig inom koncernen.

Inkludera inte känsliga personuppgifter om personer som du nämner i ditt meddelande, ifall de inte är nödvändiga för att beskriva ditt ärende.

Beskriv ditt ärende

Tänk på att beskriva ditt ärende så noggrant som möjligt för att underlätta vår utredning.