Integritetspolicy

Härmed ger jag mitt samtycke till att mina personuppgifter registreras och behandlas för rekrytering till den sökta tjänsten. 

Behandling av personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för MyVis räkning.

Vi behandlar följande personuppgifter:

  • Namn
  • e-postadress
  • telefonnummer
  • adress

Tillval:

Bifogade filer

MyVi är personuppgiftsansvarig

MyVi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vad ska uppgifterna användas till?

MyVi använder uppgifterna för att hantera din jobbansökan.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom organisationen.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi behåller din ansökan och all annan information du har lämnat till oss tills rekryteringsprocessen har slutförts och under en period därefter så länge vi anser din ansökan relevant för oss, men under inga omständigheter längre än 12 månader.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter MyVi har om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter MyVi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig.

Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke

Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Om du tar tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med den.

Kontakt

Vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering kontakta oss via nedan kontaktvägar.

Mailadress: info@myvi.se

Namn: MyVi AB
Organisationsnummer: 556880-3216
Adress: Sveagränd 1 784 33 Borlänge
Telefon: 0243-61030