Framgång är ingen slump, den skapar vi

Om MyVi

MyVi är ett växande teknikkonsultbolag, verksamma inom framförallt infrastruktur med koppling mot väg och järnväg men även inom projektledning och expertstöd. Men vi är mer än så. Vår styrka är att vi ser till helheten – både hos våra medarbetare och kunder. Vi har ett “vi” tänk i allt vi gör, vilket gör att vi utvecklas tillsammans med våra kunder. Företaget har i dagsläget kontor från Heslingborg i syd till Luleå i norr.

Marknadens mest attraktiva modell

Motorn i MyVi är 80/20 modellen. Den bygger på att 80% av allt våra konsulter fakturerar går oavkortat till dem personligen. Resterade 20% tillfaller bolaget som täckningsbidrag och vinstutdelning. Dessa 20% täcker bland annat säljstöd, administration, avtal, utbildningsverktyg och presentationsmaterial.

Modellen bygger på att våra konsulters tid är viktigast – de kan fokusera på att göra ett bra jobb medan andra på MyVi hanterar resten, allt ifrån försäljning till administration.

Våra kontor

Här finns vi

MyVi har i dagsläget medarbetare i Luleå, Borlänge, Västerås, Arvika, Karlstad, Jönköping, Göteborg, Stockholm, Eskilstuna, Kristianstad och Helsingborg. Vi har vårt huvudkontor i Borlänge och mindre kontor på flertalet orter. Vårt systerbolag Viati (grönt på kartan) finns även på många orter.

Tillväxt och delägarskap

MyVi har haft en stark tillväxt sedan företaget bildades 2012 och omsatte det senaste räkenskapsåret 2021/2022 100 miljoner kronor och har en vinstmarginal på mellan 10-15 procent de senaste åren trots marknadsledande löner. Tack vare att vi har konsultbranschens lägsta overheadkostnader är detta möjligt. Vi har exempelvis endast 5 deltidsoverhead på 64 medarbetare och dessutom många projektanställda och underkonsulter.

MyVi:s framgång bygger på att våra medarbetare känner sig delaktiga och engagerade i bolaget och alla medarbetare erbjuds delägarskap. MyVi ägs således till 100% av våra medarbetare som också är verksamma inom företaget. Ägarskap är viktigt för att skapa rätt motivation och kan bli en betydande inkomstkälla utöver lönen. Den egentliga andelen av våra konsulters personliga arvoden är därför högre än 80 %.

Koncernen

MyVi ingår i Viati-koncernen. MyVi är ett resultat av samarbete mellan Viati och Myckelby infrateknik AB. MyVi har i dagsläget kontor i Luleå, Borlänge, Arvika, Karlstad, Jönköping, Göteborg, Stockholm, Norrköping, Kristianstad, Helsingborg och Hässleholm.

Våra byggstenar

Lyhördhet

Vi tror på medarbetare som är lyhörda för kundernas och medarbetarnas situation. Vi lyssnar, förstår och agerar därefter. Vi skapar tryggheten som behövs för att våga skapa effektiva lösningar för framtiden.

Långsiktighet

Vi ser långsiktighet som nyckeln till framgång både för oss själva och för våra kunder. Vi arbetar därför långsiktigt i allt vi gör och strävar alltid efter att göra kunden till hjälte. Vi tror att vår långsiktighet skapar trygghet för kunden att vi gör rätt saker både idag och imorgon.

Resultat

I allt vi gör drivs vi av att åstadkomma resultat för våra kunder och oss själva. I varje leverans är det resultatet som räknas. Våra kunder kan lita på att vi håller vad vi lovar och att vi levererar i tid.

Skidåkare på sjö