DÄR TEKNIK MÖTER VERKLIGHET SKAPAR VI LÖSNINGAR FÖR FRAMTIDEN

MyVi utvecklar ständigt sina kompetensområden och söker ständig utveckling inom nya verksamhetsområden med kundens behov i fokus. Vi ser alltid till att hålla oss i framkant och viktigt för oss är att ständigt utveckla våra egna kompetenser. I dagsläget levererar vi både resurskonsulter och funktionsåtaganden.

Vi vill ständigt utvecklas och söker ständigt nya områden genom att hålla oss i framkant. Vi är just nu verksamma inom följande verksamhetsområden:

Teknik- och verksamhetsstöd
Våra erfarna konsulter kan bidra vid planering och projektering av ny anläggning, vår stora styrka ligger inom drift- och underhåll, tillståndsbedömning och åtgärdsförslag som bidrar till ökad livslängd för anläggningen. Vi är expertanvändare av underhållssystem och kan leda arbetet vid utveckling av befintliga eller nya system. Vi arbetar även inom expertstöd, projektledning samt utbildning.

Projekt- och byggledning 
Vi har erfarna konsulter inom anläggningsområdet med huvudsaklig inriktning på väg och järnväg. Vi verkar inom både nybyggnation och underhåll och har gedigen sakkunskap och teknisk kompetens både som generalister och inom specifika teknikområden.

Informationshantering
I området informationshantering arbetar vi inom Geografiska informationssystem (GIS), vägdata, järnvägsdata, indatastöd, datasamordning samt CAD och ritningshantering.

Besiktning
I området besiktning ingår underhålls-, säkerhets- och entreprenadbesiktning.

Produktion & Underhåll
Vi har tekniker med lång erfarenhet av både nybyggnation, underhåll samt besiktningsentreprenader inom teknikgrenarna bana, el och signal.

Infrastrukturförvaltning (järnväg)
Vi är specialiserade på samtliga delar inom järnvägsområdet som har med infrastrukturen att göra. Det innebär att MyVi tillhandahåller kostnadseffektiva helhetslösningar och vänder sig till dig som hellre vill ägna dig åt ditt företags kärnverksamhet än åt tidskrävande och krånglig byråkrati.

Projektering
Vi har erfarna konsulter inom projektering av Bana, Mark och El (lågspänning och högspänning).