Drivkraften är utveckling, nyfikenheten vårt bränsle

Jobba hos oss och bli delägare!

På MyVi erbjuder vi friheten som en egen företagare och tryggheten som anställd. Alla MyVis anställda erbjuds delägarskap redan från start, vilket både ger större möjlighet att påverka och historiskt sett goda intäkter från aktieutdelning.

Utifrån vår plattform driver våra konsulter sina uppdrag direkt med kund medan andra på MyVi hanterar resten, allt från försäljning till administration. På så sätt kan våra konsulter fokusera på det de är bäst på; att leverera kvalitet i uppdragen och samtidigt uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du möjligheten att själv styra din karriär.

Frihet under ansvar

Hos oss erbjuds våra konsulter friheten som en egen företagare men har samtidigt tryggheten som anställd. På så sätt kan våra erfarna konsulter fokusera på det de är bäst på – att utveckla kundens verksamhet.

Marknadsledande lön och delägarskap

80% av allt arvode våra konsulter debiterar går oavkortat till dem personligen. Dessutom erbjuder vi alla medarbetare delägarskap. Kombinationen av marknadsledande lön och ägande skapar branschens attraktivaste modell och möjlighet att påverka sin egen karriär.

MyVis kunder, din utveckling

Vi utvecklas tillsammans med våra kunder och ser kompetensutveckling som en central investering i våra medarbetare. Våra konsulter äger sin egen kompetensutveckling och drar nytta av ett korslärande mellan olika branscher och företag.

Balans i livet

Hos oss är det viktigt med balans i livet mellan arbete och fritid. Våra medarbetare väljer själva hur mycket de vill arbeta. Mår medarbetarna bra så mår vi bra.

80/20-modellen

Marknadens mest attraktiva modell

Motorn i MyVi är 80/20-modellen, som bygger på att hela 80% av allt våra konsulter fakturerar går oavkortat till dem personligen. Våra konsulters tid är viktigast – de kan fokusera på att göra ett bra jobb medan andra på MyVi hanterar resten, allt ifrån försäljning till administration.

Resterade 20% tillfaller bolaget som täckningsbidrag och vinstutdelning. För 20% får våra konsulter bland annat hjälp med försäljning, administration, avtal, utbildningsverktyg och presentationsmaterial.

Inkomstkalkylen

Prova och se vad vår modell gör för din inkomst.

Precis som en egen företagare arbetar man först upp en buffert (att nytttja tex vid obeläggning), som vi kallar för Personligt spar och det tar vanligtvis 6 månader. Läs mer under fliken Personligt spar nedan. Först när man har fullt Personligt spar kan man beräkna lönen enligt snurran nedan.

MyVi graf lönefördelning

Arbetstid

Semester

Timpris

Din lön

Se detaljer

Mer information

Vi räknar med 35 semesterdagar om året i Personlig budget, alltså 280 timmar om du är heltidsanställd. Det är upp till dig som anställd om du vill ha mer eller mindre semester än så. Jobbar du deltid står antalet timmar i proportion till anställningsnivån. Semesterlön ingår i Personlig budget.

De pengar du inte gör av med under året blir ett överskott på ditt personliga resultat, baserat på Personlig budget. Om du till exempel bara lägger 5000 kronor på utbildning något år så hamnar övriga budgeterade 20 000 kronor på ditt personliga resultat. Ett år kanske du behöver köpa en ny dator – ett annat år passar det bra med tio veckors semester. Vi betalar vanligtvis ut överskott på personligt resultat som resultatlön och/eller resultatpension. Detta gör vi efter reviderat bokslut, dvs. i oktober eller november.

Vi betalar FORA och TGL för tillsvidareanställda, och det ingår i Personlig budget. Alla tillsvidareanställda tecknar också en kompletterande pensionsförsäkring. Premier och löneskatt ingår i din Personlig budget. Du väljer själv förvaltare av dina pensionspengar. En del anställda har valt Avanza medan andra använder sig av Länsförsäkringar.

Med Personligt spar sparar du pengar för eventuellt lägre beläggning. Tanken är att Personligt spar storleksmässigt ska kunna täcka 70 % av Personlig månadslön i tre månader. Det finns även möjlighet till sparande utöver detta. Givetvis är detta pengar du får tillbaks den dag du eventuellt slutar på MyVi.

Som tillsvidareanställd tecknar du en sjukförsäkring som motsvarar din månadslön. Försäkringen ska träda in om du är sjuk längre än 90 dagar. Premier och löneskatt ingår i din Personliga budget.

De 20 % som går till bolaget används till stor del att bekosta sälj och administration. Vi trivs i varandras sällskap och använder därför en del av pengarna till gemensamma konferenser, utbildningar och personaltillställningar. Finns det pengar kvar vid bokslut betalas dessa ut som vinst till aktieägarna, det vill säga de anställda.

Alla MyVis anställda erbjuds delägarskap redan från start. Vi erbjuder köp av aktier enligt en trappa där de flesta når fullt ägande inom ett par år som anställda. Vi delar ut vår vinst till aktieägarna varje år, vilket – om man räknar in aktieutdelningen i sin totala ersättning – innebär att vår modell i praktiken är någon/några procentenheter större än 80/20, beroende på bolagstillhörighet och storlek på ägandet.

Lediga tjänster

Hos oss erbjuds våra konsulter friheten som en egen företagare men har samtidigt tryggheten som anställd. På så sätt kan våra erfarna konsulter fokusera på det de är bäst på – att utveckla kundens verksamhet.

  • Plats