Hem /
Projektering – Ostlänken delarna Kardonbanan och ny godsbangård i Norrköping

Projektering – Ostlänken delarna Kardonbanan och ny godsbangård i Norrköping

Kundens behov

Trafikverket driver ett större projekt som omfattar ombyggnation av spår och växlar samt övriga teknikområden i den befintliga anläggningen i Åby där de är är i behov av extern kompetens inom bland annat projektering. Från Åby har spår dragits i en helt ny sträckning (Kardonbanan) till Norrköpings hamn. I anslutning till Kardonbanan byggs en helt ny godsbangård för att möjliggöra att den gamla godsbangården som ligger centralt i Norrköping ska kunna rivas.   

Uppdraget och MyVi:s bidrag

Vi är anlitade för mindre kompletterande projekteringsuppdrag inom främst spårprojektering men det huvudsakliga uppdraget är att vi är projekterande konsult för framtagande av förvaltningsdata för samtliga teknikområden. För Kardonbanan är våra arbeten slutförda under maj 2023 och tidplanen är att vi ska vara klara med våra arbeten med den nya godsbangården under 2024. 

Dela