Hem /
Beredning vägdata

Beredning vägdata

Kundens behov

Kunden är i behov av att löpande få in aktuell och uppdaterad information om Sveriges samtliga vägar i en databas som de i sin tur förser sina kunder med samt själva använder som underlag.

Uppdraget och MyVis bidrag

I ett löpande uppdrag hjälper vi kunden med ajourhållning av NVDB – Nationella vägdatabasen. Arbetet innefattar allt från hantering och strukturering av indataleveranser, kontroller och editering av material. Vårt uppdrag innefattar att hjälpa vår kund med att tillgodose behovet av grundläggande data om våra vägar.

Dela