Hem /
Infrastrukturförvaltning

Infrastrukturförvaltning

Kundens behov

ELON Group är ett ledande företag för den frivilliga fackhandeln med fokus på vitvaror. I koncernen finns butikskedjan ELON med cirka 350 butiker över hela Sverige. Ursprunget i bolaget kommer från entreprenörskap och företagsamhet och är ett tydligt exempel på fackhandelns betydelse i Sverige

ELON Group AB har ett inköps- och logistikcenter i Örebro där de även är infrastrukturförvaltare av ett industrispår som används för att transportera produkter. Infrastrukturförvaltningen är inte deras kärnverksamhet men järnvägsspåret är något de är beroende av för att logistiken ska fungera.

Uppdraget och MyVis bidrag

Infrastrukturförvaltning kräver god kännedom om gällande lagar och föreskrifter. Dessutom måste ett säkerhetstillstånd finnas gällande där hela säkerhetsstyrningssystemet för infrastrukturen ingår. För att kunden ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet har de anlitat MyVi för att ta hand om alla administrativa bitar, allt från den årliga olycksrapporten som ska in, vara uppdaterad kring förändring av gällande lagar och förordningar till att beställa underhålls- och säkerhetsbesiktning av spåret.

Dela