Hem /
Projektingenjör (PING)

Projektingenjör (PING)

Kundens behov

Kunden behöver stöd i projektledningen till ett av sina större projekt inom järnväg, region Väst.

Uppdraget och MyVis bidrag

Vårt uppdrag innebär att ingå i projektledningen som projektingenjör (PING). Som projektingenjör är vi med och leder, följer upp och kontrollerar framdriften i projektet. Uppföljning av ekonomi, tidplaner, kontrollprogram och riskhantering utförs under hela projektets olika skeden.

Dela