Hem /
Underhållsbesiktning

Underhållsbesiktning

Kundens utmaning

Förvaltaren av järnvägsanläggningen står alltid inför den komplexa och omfattande uppgiften att ha kännedom om anläggningens status och omfattning. Det är viktigt för att ta beslut om erforderliga underhållsåtgärder för att uppnå kraven på funktion, optimal teknisk och ekonomisk livslängd. En metod för att bestämma anläggningens status och omfattning är att göra underhållsbesiktningar, ett omfattande arbete som förvaltaren måste ta hjälp av konsulter för att klara av. En av utmaningarna är att status av anläggningen bedöms likvärdigt vilket kräver kunniga och erfarna besiktningsmän. Besiktningsmännen kommer erhålla anläggningskunskap som är central för beställarens mer långsiktiga förvaltning. Det kan gälla såväl sammansättning av anläggningen som erfarenheter som är viktiga vid förändring av teknisk systemstandard. Den kunskapen ska komma beställaren till godo.

Uppdraget och MyVis bidrag

Uppdraget består i att en gång om året med början 2015 och fyra år framåt underhållsbesiktiga järnvägssträckorna Södra Stambanan mellan Järna och Nässjö, Katrineholm-Norrköping, Flen-Oxelösund samt Finspång-Kimstad.
Vid besiktningen ska det aktuella tillståndet hos anläggningen/anläggningsdelen bedömas. Utifrån bedömningen tas sedan beslut om en besiktningsanmärkning skall göras samt prioriteten (allvarlighetsgraden) på anmärkningen. I de fall besiktningspersonalen noterar fel/anmärkningar som måste åtgärdas omedelbart, skall lämpliga säkerhetsåtgärder (inklusive eventuell avstängning av spår) omedelbart vidtas och besked om detta ofördröjligen anmälas till berörd trafikcentral. Besiktningssystemet BESSY används vid underhållsbesiktningen och besiktningsplaneringssystemet används vid planering och uppföljning av besiktningarna.

Dela