Hem /
Indatamottagning järnväg

Indatamottagning järnväg

Kundens behov

Kunden är den enheten inom Trafikverket som ansvarar för att förvalta och leverera tillförlitliga data om järnvägsanläggningen. Enheten stödjer dataleverantörer, tar emot dataleveranser, ajourhåller och tillhandahåller digital information om järnvägsanläggningen till nytta för hela Trafikverket. För att lägga sitt fokus på proaktivt arbete och expertstöd har man valt att upphandla konsulthjälp för ärendefördelning, beställningar av data samt kontroll av leveranser.

Uppdraget och MyVis bidrag

Uppdraget Indatamottagning järnväg innefattar, enligt principerna för Lean, att arbeta strukturerat och med ständiga förbättringar. En av uppgifterna är att i ett ärendehanteringssystem fördela inkomna ärenden till handläggare hos kunden. De två övriga huvudsakliga uppgifterna är handläggning av beställningar av data och utlämnande av dessa samt mottagning och kontroll av leveranser till kunden avseende anläggningsdata järnväg. Uppdraget innebär bland annat arbete med cad-filer, data i databaser, digital ärendehantering och digital dokumenthantering.

Dela