Hem /
Vi har fått uppdraget som samordnande specialist BEST

Vi har fått uppdraget som samordnande specialist BEST

Vi har fåt tuppdraget som samordnande specialist BEST (Bana/El/Signal/Tele) på Trafikverket. Uppdraget kommer att utföras av Peter Sandin.

Som samordnande specialist ska konsulten tillsammans med projektledningen säkerställa projektets framdrift genom kvalificerad rådgivning och ha ett samlat ansvar för de frågeställningar, prioriteringar av kritiska moment samt behov av ställningstaganden som uppkommer.

Den samordnande specialisten har ofta en ämnesöverskridande kunskap inom sitt teknikområde och
har till uppgift att se projektet ur ett helhetsperspektiv men den samordnande specialisten kan även ha
specialistkunskaper inom något enskilt område. Den samordnande specialisten ska löpande samordna
specialister inom sitt område, i detta fall Tekniska system.

Dela