Hem /
Repetitionsutbildning i BASTAB

Repetitionsutbildning i BASTAB

Nu har ett gäng medarbetare tillsammans med två medarbetare från Ockelbo Kabelteknik gått repetitionsutbildning i BASTAB (Stabilitetspåverkande arbeten). Christer Larsson från Jcl Entreprenad höll i utbildningen.

Syftet med BASTAB är att minsta risken för oönskade händelser orsakade av nedsatt spårstabilitet. Utgörs arbeten i spår och spårområde på ett felaktigt sätt kan det få stora konsekvenser tex solkurvor.

Vad är stabilitetspåverkande arbete:

Exempel på arbeten som kan orsaka stabilitetsnedsättning är slipersbyte, spårriktning, drivning av ledningar genom bankroppen, grundläggning av kontaktledningsfundament samt kanalisationsarbeten. Även andra arbeten kan påverka spårstabiliteten, exempelvis kan transport av arbetsmaskiner över spåret eller längs med banvallen påverka ballastprofilen. Vid denna typ av arbete krävs att minst en person på plats ska ha genomgått utbildningen med godkänt prov!

Dela