Hem /
Projekt för ökad kapacitet och förbättrad säkerhet

Projekt för ökad kapacitet och förbättrad säkerhet

Trafikverket genomför ett projekt vid Örebro södra för att öka möjligheten till korttidsuppställning i anslutning till Örebro då allt tyder på att trafikeringen kommer att öka de kommande åren.

Anläggningen innan arbetet påbörjades

Projektet har inneburit spårbyte på en delsträcka vid Örebro Södra station och två nya uppställningsspår som förses med anordningar för Tåg- och Lokvärme.

MyVi har bidragit med byggplatsuppföljare (BPU:er) i projektet inom hela BEST* plus Mark, Mät och Miljö, vi har även utfört entreprenadbesiktningen. Följande medarbetare har arbetat i projektet:

  • Peter Sandin – Samordnande och BPU LSP*
  • Jörgen Stenström – Bana
  • Peter Borg – El och KTL*
  • Lars Elner – Signal och Tele
  • Ellinor Eriksson – Miljö
  • Olle Pers – Entreprenadbesiktning

På BPU Mark har vi haft med underentreprenörer i form av Ulrik Bratt, JBA och på BPU Mät Stefan Starkman, WSP.

I projektet upptäcktes den invasiva arten Jätteloka vilket medförde utredningar och omplanering för att minska risken för ytterligare spridning samt minimera arbetsmiljöriskerna som beröring kan medföra. Ellinor Eriksson BPU Miljö bidrog till att säkerställa detta under våren!

Entreprenören som genomfört projektet har varit NRC Group AB.

Slutbesiktning är planerad till december 2022 och vi vill tacka alla inblandade för ett gott samarbete!

* BEST – Bana, El, Signal, Tele

* LSP – lågspänning

* KTL – kontaktledning

Dela