Hem /
Inventering av växelvärmeskåp och teknikhus genomförd

Inventering av växelvärmeskåp och teknikhus genomförd

MyVi har nyligen slutredovisat ett uppdrag åt Trafikverket där vi genomfört en inventering av växelvärmeskåp och teknikhus ute i fält i distrikt Mitt. På bild ser ni Karl-Erik Eriksson som fungerat som fältinventerare.

Uppdraget har bestått i att identifiera de signal- och växelvärmeskåp av typen A, B och C, som uppförts mellan 2005–2018 och står på plåtfundament, för att se vilka som behövs åtgärdas så de ej välter ute i anläggningen. Inventeringen har genomförts på samtliga bas-kontrakt i Trafikverket, distrikt Mitt.

Uppdragsledare har varit Erik Pers som till sin hjälp haft, Karl-Erik Eriksson, Lars Wallin med flera.

Dela