Hem /
GIS-uppdrag åt fastighetsbolag

GIS-uppdrag åt fastighetsbolag

GIS (Geografiska InformationsSystem) kan användas inom många områden. Under 2023 har en av våra GIS-specialister hjälpt ett fastighetsbolag att uppdatera samt ta fram ny information. Det handlade om att uppdatera detaljerade kartlager med information om ytskikt i företagets utemiljöer samt lager med information om positioner för brunnar, ljusarmaturer, lekplatser, växter och annat.

Arbetet innebar helt ny kartering på fastigheter där det tidigare saknats kartdata och även uppdatering/rättning av befintliga data.

Uppdateringarna skedde främst genom information från CAD-filer, men även information från foton tagna i fält, georefererade drönarfoton, höjddata från laserskanning, ortofoton och andra källor. I uppdraget framställdes även ett antal kartor där information om krontäckning på fastigheter och area för olika typer av skötselytor presenterades.

Dela