Hem /
Besök hos infrastrukturkunder

Besök hos infrastrukturkunder

I veckan har Stefan Pettersson och Anna Österlund besökt några av våra infrastrukturkunder (järnväg) som vi stöttar med de administrativa delarna som åligger en infrastrukturförvaltare av järnväg.

Vi tycker att det är viktigt att träffa våra kunder personligen och att få se deras anläggningar på plats. Det ger en mycket bättre bild av hur anläggningen ser ut.

I samband med att de nya järnvägslagarna trädde i kraft 1 juni 2022 kommer alla infrastrukturförvaltare av järnvägsnät som fick ett nytt eller omprövade sitt tillstånd innan den 1 juni i år att behöva ompröva sitt tillstånd senast den 31 oktober 2023, då de nya lagarna träder i kraft fullt ut. Det är Transportstyrelsen som initierar, genom att skicka ut ett brev till infrastrukturförvaltaren, när det är dags för omprövning.

Har ni behov av stöttning kring infrastrukturförvaltningen av er ert järnvägsnät, framtagande/uppdatering av säkerhetsstyrningssystem, ansökan om tillstånd/omprövning mm, kontakta gärna oss så hjälper vi er.

Plankorsning

Dela