Hem /
Behörig SoS-planerare och SoS-ledare

Behörig SoS-planerare och SoS-ledare

Behörig SoS-planerare och SoS-ledare.

Johan Ekman har kompetensutvecklat sig och gått kurserna Skydd- och säkerhetsledning samt Skydd- och säkerhetsplanerare vid Trafikverksskolan i Solna. Han kan därmed titulera sig som SoS-ledare och SoS-planerare och får nu planera och riskbedöma arbete för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i spårområde och ansvara för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen. Efter genomförda utbildningar måste man utföra repetitionsutbildningar senast den sista maj varje år för att behålla sin behörighet.

Dela