Järnvägskonsult anställd i Göteborg

Vi har anställt Jonathan Svensson, en erfaren järnvägskonsult inom TSS/TSB/GOP, PING, utredning & datasamordning.

Vi frågade som vanligt vad det var som lockade med MyVi och han svarade så här:
”Jag sökte till MyVi främst pga. jag gillar företagskulturen och tankesättet här! Min uppfattning är att MyVi värderar hantverket högt och bygger långsiktiga relationer genom att vara bäst i klassen. Jag har klickat väldigt bra med mina chefer och tycker att det är en god indikation på ett välmående företag i största allmänhet. ”

På fritiden är Jonathan ute i naturen en hel del och försöker odla efter bästa förmåga i lägenheten. Han kampsportar och musicerar i lite olika former och till våren planerar han att göra ett musikradioprogram.