ytterligare ett förlängt ramavtal

Vi har fått ytterligare ett ramavtal med Trafikverket förlängt, det gäller ”Utredare avvikelser, tillbud och olyckor inom väg” som därmed gäller t.o.m. 2021-03-01.