Ytterligare ett förlängt ramavtal med Trafikverket

Vi glädjer oss åt att Trafikverket har valt att förlänga vårt ramavtal gällande ”Utredare avvikelser, tillbud och olyckor inom väg och järnväg” ett år, det är därmed giltigt t.o.m 2020-03-01.