TEKNIKSTÖD

Vi kan erbjuda våra kunder ett brett teknikstöd inom väg- och järnvägssektorn. Våra erfarna konsulter kan bidra vid planering och projektering av ny anläggning, men vår stora styrka ligger inom drift- och underhåll, tillståndsbedömning och åtgärdsförslag som bidrar till ökad livslängd för anläggningen. Vi är expertanvändare av underhållssystem och kan leda arbetet vid utveckling av befintliga eller nya system. Förutom dessa typiska tjänster till beställarorganisationer kan vi bidra med resurser till entreprenörer för olika typ av tekniska uppgifter. Vid järnvägen kan det till exempel vara i form av signaltekniker huvudtillsyningsman, olycksplatsansvarig.

UPPDRAG

Vårt mål är att alltid göra kunden nöjd med våra insatser.

 

LÄS MER OM VÅRA UPPDRAG