PRODUKTION & UNDERHÅLL

Vi har lång erfarenhet inom bemanning av underhålls- och investeringsprojekt inom järnväg. Vi tillhandahåller tekniker inom teknikgrenarna bana, el och signal (till exempel signaltekniker, huvudtillsyningsman, olycksplatsansvarig). Vår personal har lång erfarenhet från branschen av både nybyggnation och underhåll samt besiktningsentreprenader. Vår strävan är att till kunderna leverera kvalitetstänkande personal med teknisk kompetens för att kunna vara ett starkt varumärke på marknaden.