INFRASTRUKTUR- FÖRVALTNING

Vi är specialiserade på samtliga delar inom järnvägsområdet som har med infrastrukturen att göra. Det innebär att MyVi tillhandahåller kostnadseffektiva helhetslösningar och vänder sig till dig som hellre vill ägna dig åt ditt företags kärnverksamhet än åt tidskrävande och krånglig byråkrati. Som kund kan du välja antingen en helhetslösning eller bland de enstaka tjänster som passar just dina behov. Vi hjälper till med allt från ansökan om nytt eller förnyat säkerhetstillstånd till att ta fram säkerhetsstyrningssystem och annan dokumentation. Nedan kan ni läsa i korthet vad vi kan hjälpa er med inom infrastrukturförvaltning. Vill du veta mer? Kontakta oss!

För att kunna ansöka om säkerhetstillstånd (ansöks hos Transportstyrelsen) för att ha infrastrukturanläggningen öppen för trafik måste det finnas ett upprättat och uppdaterat säkerhetsstyrningssystem för anläggningen. Vi på MyVi är specialiserade på framtagande och uppdaterande av säkerhetsstyrningssystem. Ett säkerhetsstyrningssystem ska uppfylla kraven som ställs i EU 2018/762.

Alla infrastrukturförvaltare måste ha ett giltigt säkerhetstillstånd hos Transportstyrelsen. Vart femte år måste dessa tillstånd dessutom omprövas. Vi på MyVi kan åta oss ansvaret för att genomföra ansökan om nytt eller förnyat säkerhetstillstånd och ta fram den fullständiga dokumentation (säkerhetsstyrningssystem) som krävs för detta.
Vi hjälper er med säkerhets- och underhållsbesiktning samt att handla upp drift och underhåll på er infrastruktur. Vi hjälper er att utveckla infrastrukturen. Vi håller er ajour vad gäller gällande lagar och förordningar som ni som infrastrukturförvaltare måste följa och vi kan fungera som en funktion för olycksberedskap, olycksutredning och se till att årlig säkerhetsrapport skickas till Transportstyrelsen.
De flesta infrastrukturförvaltare måste ta fram och förvalta en JNB (järnvägsnätsbeskrivning). Vi hjälper till att upprätta och förvalta er JNB.
Vi på MyVi hjälper infrastrukturförvaltare att ta fram trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) som järnvägsföretag som trafikerar järnvägsnätet ska förhålla sig till.
Vi utför underhålls- säkerhets- och entreprenadbesiktningar av järnvägen. Mer information om vår besiktningsverksamhet finns här på hemsidan under verksamhetsområden/besiktning.
MyVi kan hjälpa till med att administrera tilldelning av kapacitet både enligt ordinarie tilldelningsprocess och ad hoc-ansökningar. Vi på MyVi kan även administrera samtliga trafikeringsavtal med järnvägsföretag som trafikerar infrastrukturen.
Enligt järnvägslagen ska en infrastrukturförvaltare ta ut konkurrensneutrala och icke-diskriminerande avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen. Vi på MyVi åtar oss att beräkna avgifter i enlighet med gällande lagstiftning, vi kan även administrera debitering av avgifter för nyttjande av järnvägsinfrastrukturen.
Om ni som infrastrukturförvaltare har tjänster som tillhandahålls åt järnvägsföretag kan vi på MyVi hjälpa till med villkoren för dessa tjänster så att ni lever upp till kraven som järnvägsföretagen ställer.

Vill du veta mer? Kontakta oss:

2 + 4 =