INFORMATIONS-
HANTERING

Vi har under många år arbetat med hantering av information och våra konsulter är mycket kunniga och erfarna inom områdena GIS, datasamordning, CAD, ritningshantering samt hantering av information i databaser. Vi har ett flertal funktionsuppdrag till kund för att ta hand om, kontrollera och ajourhålla teknisk information. Genom vårt arbete med teknisk information avsedd för tjänster och förvaltning av anläggning har vi skaffat oss expertkunskaper inom området. Vi har haft många uppdrag för att stödja anläggningsprojekt och anläggningsförvaltare i arbete med att skapa, uppdatera och leverera teknisk information samt i arbeten att definiera behov av teknisk information.

GIS

GIS är något vi brinner för! I MyVi har vi en bred expertis inom analys och beredning av geografisk information. Vi kan erbjuda våra kunder hjälp inom ett flertal olika områden till exempel med att förädla data, datasamordning men givetvis även stöd vid olika former av datakonverteringar – främst inom vägdataområdet. Behöver ni hjälp med kartframställning/visualisering kan ni vända er till oss på MyVi.

VÄGDATA

Vi har stor kompetens och erfarenhet av att arbeta med vägdata i och med det uppdrag vi har hos Trafikverket för att ajourhålla NVDB*. Förenklat kan man säga att Vägdata kan utgöras av den fysiska vägen och dess egenskaper lagrad i en digital version. I vårt uppdrag som utförs med GIS-programvaror ställs stora krav på att informationen håller en mycket hög kvalitet då det exempelvis kan påverka möjligheten till korrekt ruttplanering, att räddningstjänsten hittar fram till rätt adress, att angivna hastigheter stämmer överens mot beslutade föreskrifter för att nämna några användningsområden.

*NVDB=Nationella vägdatabasen

JÄRNVÄGSDATA

Våra konsulter har flera års erfarenhet av att arbeta med hantering av Järnvägsdata. Vi är framstående inom bearbetning, lagring och tillhandahållande av järnvägsövergripande data som skall underlätta planering och projektering för projekt samt att leverera underlag för bästa möjliga beslut i kundens verksamhet. Ajourhållning av data sker kontinuerligt vid förändring i den fysiska anläggningen och vi strävar efter att hålla de digitala och analoga dokumenten aktuella och lätt tillgängliga för infrastrukturförvaltarens organisation och berörda intressenter i deras område.

INDATASTÖD

I vår värld är rollen som indatastöd en naturlig del av ett projekts cykel; från uppstart fram till dess att det överlämnas till förvaltning. Som indatastöd fungerar vi som spindeln i nätet mellan de olika indataleverantörerna – i rollen krävs att man är uppmärksam och lyhörd samt att man har en stor social kompetens för att kunna förmedla och se till att leveranserna uppfyller de krav och riktlinjer som finns.

MyVi:s konsulter har genom mångårig erfarenhet och bred kunskap inom både väg- och järnvägsprojekt bidragit till att stötta Trafikverket i sin roll som samhällsbyggare och renodlad beställare.

CAD & RITNINGSHANTERING

Våra konsulter har flera års erfarenhet av att arbeta med cad* och ritningshantering. Vi är framstående inom bearbetning och lagring av data i cad och har gedigen erfarenhet av traditionell ritningshantering av fysiska original. Vi har haft flera större uppdrag där vi för kunds räkning uppdaterat och lagrat 1000-tals cad-filer enligt kundens gällande regelverk. I dessa uppdrag har även hantering av fysiska original där det saknas exempelvis cad-filer ingått. Vi vet värdet av att informationen är rätt och lägger därför stor vikt vid noggrannhet och enhetligt arbetssätt.

*CAD=Computer Aided Design

DATASAMORDNING

Våra konsulter har flera års erfarenhet av att arbeta med datasamordning och har stor erfarenhet av digital projekthantering, allt från planering och genomförande till avslut inom främst anläggningsprojekt. Inom rollen som datasamordnare har vi gedigen kunskap inom dokumenthantering, digital projekthantering, BIM*-samordning, kvalitetssäkring och uppföljning av arbetsrutiner och metoder, leveranskontroll samt leverans av dokument (texter, ritningar, kartor).

*BIM=Building Information Model

UPPDRAG

Vårt mål är att alltid göra kunden nöjd med våra insatser.

 

LÄS MER OM VÅRA UPPDRAG