TEKNIK- & VERKSAMHETSSTÖD

Vi har konsulter med stor erfarenhet av arbete med olika verksamheters påverkan av förändringar i omvärlden och utveckling av organisationers förmåga att klara av dessa utmaningar. Vi försöker bidra till att kunden med en så liten insats och så snabbt som möjligt kan maximera utfallet efter den kvalitet som kunden satt som mål. Vi försöker uppnå detta genom att arbeta mot tydliga mål i verksamheten och att de personella resurserna används på bästa sätt i smarta arbetsprocesser.

EXPERTSTÖD

Vi kan erbjuda våra kunder experter inom området verksamhetsutveckling, i synnerhet inom verksamheter med fokus på underhållsfrågor avseende väg och järnväg, samt informationshantering. Våra experter sätter sig snabbt in i verksamheten och hjälper till med att bland annat göra analyser, ta fram mål och smarta arbetssätt. Vi kan verka som bollplank/rådgivare, leda workshops och hjälpa till att genomföra olika typer av förändringsarbete.

PROJEKTLEDNING

Vi kan erbjuda våra kunder experter inom området verksamhetsutveckling i synnerhet inom verksamheter med fokus på underhållsfrågor avseende väg och järnväg men även inom informationshantering. Våra experter sätter sig snabbt in i verksamheten och hjälper till med att bland annat göra analyser, ta fram mål och smarta arbetssätt.

 

TEKNIKSTÖD

Vi kan erbjuda våra kunder ett brett teknikstöd inom väg- och järnvägssektorn. Våra erfarna konsulter kan bidra vid planering och projektering av ny anläggning, men vår stora styrka ligger inom drift- och underhåll, tillståndsbedömning och åtgärdsförslag som bidrar till ökad livslängd för anläggningen. Vi är expertanvändare av underhållssystem och kan leda arbetet vid utveckling av befintliga eller nya system.

 

 

UTBILDNING

 Vi tillhandahåller nedanstående utbildningar inom Trafiksäkerhet för järnväg.

• BASÄVISTA (egenförflyttning)
• BASÄSKYDD (SoS-ledare)
• TA/TSA-operatör på särskild förfrågan

Utbildningarna kan bokas för en hel grupp (minst fem deltagare) eller för enskilda personer och genomförs löpande utifrån förfrågan. Kurserna genomförs antingen i MyVi:s lokaler i Borlänge eller ute hos kunden. Kontakta oss för mer information och anmälan: tommy.johansson@myvi.se eller 076-760 70 37.

UPPDRAG

Vårt mål är att alltid göra kunden nöjd med våra insatser.

 

LÄS MER OM VÅRA UPPDRAG