BESIKTNING

Vi har flertalet erfarna konsulter som sysslar med olika typer av besiktning, entreprenadbesiktning för väg- och järnväg samt underhålls- och säkerhetsbesiktning vid järnvägen. Vi har ett stort kontaktnät inom branschen vilket gör att vi snabbt kan skapa en besiktningsorganisation för såväl mindre som för mer omfattande uppdrag. Vår specialitet är underhålls- och säkerhetsbesiktning längs järnvägen. Flera av våra konsulter har lång erfarenhet med stor vana av underhållsbesiktning av järnvägsanläggningen. Flera av dem är också certifierade att arbeta med säkerhetsbesiktning. Våra konsulter arbetar löpande med säkerhetsbesiktning längs järnvägen och vi har gjort ett flertal både stora och små underhållsbesiktningsuppdrag åt infrastrukturförvaltare.

UNDERHÅLLSBESIKTNING

Vi har många konsulter med lång erfarenhet inom järnvägsbranschen och som har stor vana av underhållsbesiktning av järnvägsanläggningen. Våra konsulter arbetar löpande med besiktning längs järnvägen och vi har gjort ett flertal både stora och små Underhållsbesiktningsuppdrag åt Infrastrukturförvaltare. MyVi utför underhållsbesiktning för kunders räkning för att undersöka anläggningens status i alla dess delar, detta för att i ett tidigt skede förutse framtida behov av underhållsåtgärder. Vid besiktningen ska det aktuella tillståndet hos anläggningen/anläggningsdelen bedömas. Utifrån bedömningen tas sedan beslut om vilka åtgärder som ska genomföras. Vid en underhållsbesiktning ingår alla teknikslag (spår, el, kontaktledning och signal).

SÄKERHETSBESIKTNING

Vi har många konsulter med lång erfarenhet inom järnvägsbranschen och som är certifierade för att genomföra säkerhetsbesiktning av järnvägsanläggningen. Våra konsulter arbetar löpande med säkerhetsbesiktning längs järnvägen och vi har gjort ett flertal både stora och små besiktningsuppdrag åt Infrastrukturförvaltare.

ENTREPRENADBESIKTNING

MyVi har certifierade besiktningsmän med flerårig erfarenhet som utför entreprenadbesiktningar inom teknikområdena:

 • Allmän väg (mark, anläggning, beläggning)
 • El (järnväg)
 • Signal (järnväg)
 • Bana (järnväg)
 • Byggnadsverk (bro, konstbyggnad)
 • Allmän järnväg (mark och anläggning)
 • UPPDRAG

  Vårt mål är att alltid göra kunden nöjd med våra insatser.

   

  LÄS MER OM VÅRA UPPDRAG