Vägdata utbyter erfarenheter och kunskap

Våra konsulter som är specialiserade på vägdata sitter vanligtvis spridda över hela landet. För att få en helhetsbild över alla gruppers arbete och för att dra lärdom av varandra genomförde de en heldag med workshops och studiebesök vid projektet E45 Lilla Bommen – Marieholm (Göteborg). Man avslutade dagen med en teambuildingaktivitet (Laserdome) och middag. Gänget som deltog i kompetensutbytet i Göteborg var Andreas Eriksson Andreas Jansson Staffan Göransson, Lars Löfgren, Peter Henningsson, Patrik Mäki-Heikkilä, Jimmy Wärnå, Martin Oresjö, Frida Levin Emma Klasson, Emilia Sand, Martin Lidhed och Amélie Kvick Jansson.