Uppdrag som projektledare för ”Banarbetsprocessen i Väst”

Jan-Olof ”Svante” Svantesson har fått förtroende av Trafikverket att projektleda projektet ”Banarbetsprocessen i Väst på Trafikverket”. Uppdraget har redan påbörjats och kommer att pågå fram till den sista maj.