Uppdrag ”junior byggplatsuppföljare”

Vi samarbetar med Framtiden för att få ut nya konsulter på marknaden. Nu har vi fått in en ny konsult från dem, Maikke Fokkema, som kommer att genomföra uppdraget ”junior byggplatsuppföljare” i projekt ”Dubbelspårsfunktion till godsstråket genom Hallsberg” hos Trafikverket. Uppdraget är på 18 månader med möjlighet till förlängning 1+1år.