Trafikverket tar fram långsiktig plan för underhåll av järnvägen

Sveriges järnvägsnät är i stort behov av att repareras och moderniseras, därför har infrastrukturministern gett Trafikverket (i samverkan med järnvägsentreprenörer och tågoperatörer) i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för underhåll av järnvägen. Målet är att få ett ännu bättre planerat och effektivare järnvägsunderhåll. Planen ska säkerställa en god framförhållning, punktlighet och hög robusthet vid planering och genomförande av underhålls- och banarbeten. Vi ser fram emot den 23 april 2020 när planen ska finnas framme. #MyVi #järnvägsunderhåll #entreprenad