Åsa Lindblom

user image

Vilket uppdrag arbetar du i idag och vilken roll har du?

Jag jobbar idag som testledare och projektledare i olika uppdrag på Trafikverket, främst med införande av olika e-tjänster kopplade till Trafikverkets ärende- och diariesystem W3D3.

Varför valde du att börja på Viati?

Jag valde Viati för att deras anställningsform tilltalade mig.

Vad är det viktigaste du har utvecklat/lärt dig under tiden på Viati?

Testmetodik i agila projekt.

Vad är det bästa med Viati?

Det bästa med Viati är friheten att bestämma själv över sin arbetssituation och den sociala gemenskapen.