Repetitionsutbildning genomförd

Idag har ett gäng av våra medarbetare genomgått den årliga repetitionsutbildningen som krävs för att arbeta i säkerhetstjänst enligt TTJ (Trafikbestämmelser för Järnväg). De roller som utbildningen innefattade var skydds- och säkerhetsledare, tillsyningsman A,E,L-skydd samt skydds- och säkerhetsplanerare. Vi vill tacka Niclas Österback från Easthills AB som vi anlitat som lärare.