Rekrytering av erfaren järnvägskonsult

Vi har lyckats rekrytera Roland Brebäck. Roland har lång erfarenhet av järnvägsbranschen. Han började redan på nittiotalet på dåvarande Banverkets signalavdelning och har sedan arbetat som arbetsledare i beredskap, snö och joursamordnare, platsansvarig i Hagalund (2004-2009) vid Stukton Rail (tidigare Svensk Banproduktion). Han är även utbildare inom trafiksäkerhet.