Ramavtal inom Spårteknik tecknat med Trafikverket

MyVi tecknar ramavtal med Trafikverket avseende: Resurskonsulter spårteknik inom kategorierna besiktning och tillståndsbedömning, områden:
– Region Luleå – Behörig säkerhetsbesiktningsman, Ibruktagandebesiktningsman, Underhållsbesiktningsman samt Tillståndsbedömning
– Region Gävle – Behörig säkerhetsbesiktnignsman, Ibruktagandebesiktningsman, Underhållsbesiktningsman samt Tillståndsbedömning
– Region Stockholm – Behörig säkerhetsbesiktnignsman, Ibruktagandebesiktningsman, Underhållsbesiktningsman samt Tillståndsbedömning
– Region Göteborg- Behörig säkerhetsbesiktnignsman, Ibruktagandebesiktningsman, Underhållsbesiktningsman samt Tillståndsbedömning
– Region Malmö – Behörig säkerhetsbesiktnignsman, Ibruktagandebesiktningsman, Underhållsbesiktningsman samt Tillståndsbedömning
– Nationellt – Behörig säkerhetsbesiktnignsman, Ibruktagandebesiktningsman, Underhållsbesiktningsman samt Tillståndsbedömning
Ramavtalet gäller i två år framöver med option på 1+1år.