Ramavtal gällande spårteknik förlängt

Ytterligare ett ramavtal med Trafikverket har förlängts. Denna gång är det ramavtalet gällande Resurskonsulter spårteknik inom kategorierna besiktning och tillståndsbedömning. Därmed löper det på fram t.o.m 2021-11-26.