Nytt uppdrag hos Trafikverket

Vi glädjer oss åt att Trafikverket har tilldelat oss uppdraget ”Biträdande projektledare” som innefattar rollerna projektingenjör och projektsamordnare. De projekt som innefattas i uppdraget är:
* Upprustning av spårväxelvärmestyrning
* Ny transmission tågledningssystem EBICOS 900
* EBICOS TMS och inkompatibla ställverk
* Bygga bort RCTE för NTL
* Nationellt utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7

Uppdraget sträcker sig t.o.m 2018-09-01 med option på förlängning 1+1 år.