MyVi har tagit hem ett uppdrag med Trafikverket

Vi är glada att ha fått uppdraget ”Ajourhållare vägdata – Specialärenden” som gäller t.o.m. 2018-10-31 med option på förlängning 12 + 6 månader (uppdraget innefattar en resurs).