Riskhantering, arbetsmiljö och säkerhet vid Västra stambanan

Kundens utmaning Trafikverket Investering står inför många utmaningar. En av dessa är att upprätthålla arbetsmiljön och säkerheten på en hög nivå för att undvika olyckor och tillbud i projekten. Utöver den riskhantering som ligger till grund för en god arbetsmiljö...