Utredningar inom enskild väghållning

Kundens utmaning Trafikverket har, efter att ha genomfört ett arbete kring ”Enskilda vägar i framtiden”, ett antal frågor som de behöver ta upp och vidareutveckla. De främsta utmaningarna för kunden är att få fram ett nytt regelverk som skapar bättre...