Redigering av vägnät och utveckling av leveransmöjligheter

Kundens behov Kunden har ett stort behov av ett aktualiserat vägnät i NVDB eftersom man därifrån hämtar uppgifter till sin egen lokala vägdatabas. Inför de stundande projekten som ingår i det Västsvenska Paketet, som är av omfattande karaktär både för järnväg och väg,...

Beredning vägdata

Kundens behov Kunden är i behov av att löpande få in aktuell och uppdaterad information om Sveriges samtliga vägar i en databas som de i sin tur förser sina kunder med samt själva använder som underlag. Uppdraget och MyVis bidrag I ett löpande uppdrag hjälper vi...

Ajourhållning BIS

Kundens utmaning Kunden behöver hålla BIS (Baninformationssystemet) som är en databas för lagring av järnvägsdata bestående av nät och företeelser ständigt uppdaterat. Efter varje utförd åtgärd, vare sig det är ett investeringsprojekt eller en underhållsåtgärd måste...

Indatamottagning järnväg

Kundens behov Kunden är den enheten inom Trafikverket som ansvarar för att förvalta och leverera tillförlitliga data om järnvägsanläggningen. Enheten stödjer dataleverantörer, tar emot dataleveranser, ajourhåller och tillhandahåller digital information om...