Underhållsbesiktning

Kundens utmaning Förvaltaren av järnvägsanläggningen står alltid inför den komplexa och omfattande uppgiften att ha kännedom om anläggningens status och omfattning. Det är viktigt för att ta beslut om erforderliga underhållsåtgärder för att uppnå kraven på funktion,...