Projektering – tillgänglighetsanpassa plattformar

Kundens behov

Trafikverket har ett projekt benämnt ”Stationer för alla” där de ska tillgänglighetsanpassa plattformar. Det är en totalentreprenad av 12 stationer som Rosenqvist Entreprenad AB ska genomföra. De ha anlitat oss på MyVi för att genomföra projektering och därefter ta fram förvaltningsdata för teknikområdena mark och el.

Uppdraget och MyVis bidrag

Vi på MyVi har blivit anlitade av Rosenqvist Entreprenad AB för att projektera bygghandling och ta fram förvaltningsdata över byggd TSD*-anpassad anläggning. De teknikområden som projektet omfattar är mark och el, vi på MyVi står för mark-projekteringen medan vår underkonsult, CatCon, står för el-projekteringen.

*TSD: Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet. TSD anger tekniska regler för järnvägens delsystem.