Riskhantering, arbetsmiljö och säkerhet vid Västra stambanan

Kundens utmaning

Trafikverket Investering står inför många utmaningar. En av dessa är att upprätthålla arbetsmiljön och säkerheten på en hög nivå för att undvika olyckor och tillbud i projekten. Utöver den riskhantering som ligger till grund för en god arbetsmiljö krävs även att övriga risker hanteras i ett projekt.

Uppdraget och MyVis bidrag

Uppdraget består i att som delprojektledare (allmän järnväg och riskhantering) bistå projektledare i ett flertal projekt främst på Västra stambanan med riskhantering, arbetsmiljö och säkerhet. Arbetet sker dels tidigt i projekt så som i planprocessen och framtagande av förfrågningsunderlag och dels senare i processen med arbete tillsammans med upphandlade projektörer och entreprenörer. Arbetet består omväxlande av dagliga möten med t.ex. projektledare och andra medarbetare i projekten på något av Trafikverkets kontor men också av arbete ute i produktionen i form av skyddsronder eller arbetsplatskontroller.