Byggledare

Kundens behov

Söderströmsbron byggdes 1957 och nu är det dags att byta ut stålbrons delar. SL har gett MyVi i uppdrag att byggleda första etappen i projektet.

Uppdraget och MyVis bidrag

MyVi hade förmånen att bidra med byggledare i den första etappen under 2017 för uppdraget att upprusta Söderströmsbron i Stockholm åt SL. Bron sammanbinder Gamla stan med Slussen och är liksom getingmidjans tågtrafik för Trafikverket, huvudpulsådern för all tunnelbanetrafik i Stockholm. För att åstadkomma minimal trafikpåverkan sker upprustningen i etapper. Bron består av fyra stycken trafikerade spår samt ett spår i mitten (spår C) för uppställning, som under byggtiden utnyttjas som tillfälligt spår för utbyte av en bro åt gången. Under tolv hektiska dygn under sommaren 2017 lades trafiken om från spår B till provisoriskt spår C. Under hösten 2017 har bron för spår B bytts ut, de nya broarna är tillverkade av rostfritt stål och de nya spåren byggs med kompositslipers med hänsyn till miljö istället för vanliga impregnerade träslipers. Varje slipers skruvas fast i den nya bron och utrustas med skyddsräler.