Konsultuppdrag hos Trafikverket förlängt

Vårt uppdrag hos Trafikverket gällande konsulttjänster vägdataproduktion – mottagning, beredning och registrering (Ajourhållning av NVDB) har förlängts ett år och gäller till 19-09-30. Förlängningen gäller både delområde Företeelser och delområde XML.