Kompetensutveckling – CSM RA

Idag har Thomas Larsson och Anna Österlund varit på kurs i CSM RA (Common Safety Methods for Risk Assessment) hos MTO Säkerhet. En kurs som går igenom hur man som järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska arbeta utifrån EU-förordningen 2015/1136.