Intervju med Amélie Kvick Jansson

Jag har provat på en del innan jag fastnade för GIS: jag har läst en termin till sjuksköterska, gjort lumpen som gruppchef på Livgardet i Kungsängen, läst arkeologi i två år på Uppsala och Göteborgs universitet och gått Bebyggelseantikvarieprogrammet på Göteborgs universitet. Jag har även jobbat i ett marinarkeologiskt projekt och läst kurser i GIS.

Därefter fick jag uppdrag på Vägverket inom NVDB, Nationella vägdatabasen, ett uppdrag som nu pågått i 10 år (jag har gjort ett par avstickare under åren bl.a. på Västtrafik), 9 av de åren har jag varit anställd på Viati/MyVi. Jag är nu GIS-specialist inom vägdata och jobbar som ajourhållare av NVDB.

Fördelen med att arbeta på MyVi är att ha frihet under ansvar, jag ansvarar själv för min tid och personliga budget och bestämmer själv över min utbildning. Vi har en gemenskap på MyVi som jag värdesätter, vissa pratar jag med dagligen och andra träffar jag några ggr om året på konferenser mm.

På fritiden är jag, min man och våra två pojkar ute mycket på ön där vi bor, vi värdesätter närheten till havet och naturen då man spenderar sin arbetstid framför en dator. Eftersom jag hamnade på ett annat professionellt spår än arkeologi eller kulturmiljövård ägnar jag mig åt det på fritiden tillsammans med Marinarkeologiska sällskapet.